f

Kamis, 20 Januari 2011

Contoh surat keterangan ahli waris


SURAT KETERANGAN AHLI WARIS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :
Nama         : Aminah binti Abdul Manap 
Umur         : 70 Tahun
Pekerjaan   : IRT
Alamat      : Dusun Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas,
  Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Dengan ini saya menerangkan suami saya yang bernama Muhammad Bin Ali bertempat tinggal di Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal pada Tangal 26 Juni 2009 telah menigggal dunia di Dusun Lubuk Landai. Meninggalkan  6 orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu:

 1. Zahrah                                     binti Muhammad         umur 53 Tahun
 2. Ibrahim                                    bin Muhammad           umur 48 Tahun
 3. Rugaiyah                                 binti Muhammad         umur 46 Tahun
 4. Hasan                                      bin Muhammad           umur 42 Tahun
 5. Asiah                                       binti Muhammad         umur 36 Tahun
 6. Abu Bakar                               bin Muhammad           umur 33 Tahun

Demikianlah Surat Keterangan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dengan materai cukup yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap.


 1. Zahrah                         1. __________
 2. Ibrahim                                                            2.  __________
 3. Rugaiyah                     3. __________
 4. Hasan                                                              4. __________
 5. Asiah                           5. __________
 6. Abu Bakar                                                       6. __________Lubuk Landai, 2 September 2009
Diketahui oleh:
Rio Dusun Lubuk Landai                                                       Hormat Kami,

                     H A M I D I                                            AMINAH

0 komentar:

Komentar anda sangat bermanfaat untuk perkembangan blog ini. Jangan lupa adab berkomentar, dan jangan buang waktu untuk spam. Terima Kasih!!!
 

KUMPULAN SKRIPSI Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template