f

Kamis, 20 Januari 2011

Contoh surat keterangan hibah


SURAT KETERANGAN HIBAH
Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :
Nama         : Aminah binti Abdul Manap 
Umur         : 70 Tahun
Pekerjaan   : IRT
Alamat      : Dusun Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas,
  Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Dengan ini saya menerangkan suami saya yang bernama Muhamad Bin Ali bertempat tinggal di Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal pada Tangal 26 Juni 2009 telah menigggal dunia di Dusun Lubuk Landai. Meninggalkan  6 orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu:

 1. Zahrah                                     binti Muhamad            umur 53 Tahun
 2. Ibrahim                                    bin Muhamad              umur 48 Tahun
 3. Rugaiyah                                 binti Muhamad            umur 46 Tahun
 4. Hasan                                      bin Muhamad              umur 42 Tahun
 5. Asiah                                       binti Muhamad            umur 36 Tahun
 6. Abu Bakar                               bin Muhamad              umur 33 Tahun

Mengingat Alm. Muhamad Bin Ali telah meninggal dunia, bersama ini kami Para Ahli Waris sepakat menghibahkan salah satu harta warisan kepada Ahli Waris bernama Rugaiyah binti Muhamad yaitu:
Tanah Perkebunan Kelapa Sawit
SHM No.        : 1146
SU                   :
No. SU            :
Luas                :
An.                  : MUHAMAD HA
Letak               : Dusun Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas,
                                      Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi.

Demikianlah Surat Keterangan Hibah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dengan materai cukup yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap.


 1. Aminah (istri dari Alm. Muhamad)    1. __________
 2. Zahrah                                                                                     2.  __________
 3. Ibrahim                                                3. __________           
 4. Hasan                                                                                      4. __________
 5. Asiah                                                   5. __________
 6. Abu Bakar                                                                               6. __________
Lubuk Landai, 2 September 2009
Diketahui oleh:
Rio Dusun Lubuk Landai                                      Yang Menerima Hibah,

              H A M I D I                                                RUGAIYAH


0 komentar:

Komentar anda sangat bermanfaat untuk perkembangan blog ini. Jangan lupa adab berkomentar, dan jangan buang waktu untuk spam. Terima Kasih!!!
 

KUMPULAN SKRIPSI Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template